KÜNHÜ’L-AHBÂR (3. CİLT)

 • Müellif : Gelibolulu Mustafa Âlî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 221
  3. RÜKÜN (CİLT 3)

  • Yayına HazırlayanSuat Donuk
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın TürüTenkitli Metin
  • Yayın Yılı2021
  • ISBN978-975-17-4733-4 (Takım)
  • Boyut24 x 17 x 4
  • Yazma NüshasıTopkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine Nr. 1358
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Gelibolulu Mustafa Âlî (ö.1008/1600) Osmanlı tarihçileri arasında Künhü’l-Ahbâr  adlı tarihi ile tanınmıştır. Âlî’nin Müslüman tarih yazımına mükemmellik kazandırmak amacıyla kaleme aldığını ifade ettiği eser, dört bölümden (rükün / erkân) meydana gelmektedir. Birinci bölüm Hz. Âdem’den Hz. Yûsuf’a kadar olan peygamberler ve hânedanlar tarihini; ikinci bölüm Hz. Îsâ ve Hz. Muhammed’e kadar olan peygamberler tarihini, ilk sahâbîlerin ve hicrî 1. (milâdî 7.) yüzyılın önemli şahsiyetlerinin biyografilerini, on iki imamın hayatını, İran ve Ptoleme hânedanları tarihini; üçüncü bölüm Emevî ve Abbâsîler dâhil pek çok müslüman hânedanın tarihini; dördüncü bölüm başlangıçtan hicrî 1005 (milâdî 1596) yılındaki Eğri seferine kadar olan Osmanlı tarihini içine alır. Bu son bölümde ayrıca devlet adamları, âlim ve şairlere ait uzun biyografilerle ilgili müstakil kısımlar da bulunmaktadır.
  Künhü’l-Ahbâr’ın günümüz harflerine aktarımı yapılan bu Üçüncü Rükün’de Emevîler, Abbâsîler, Tolunoğulları, Fâtımîler, Eyyûbîler, Memlükler, Safevîler, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Selçuklular, İlhanlılar ve Müslüman Hint hükümdarları kimi zaman muhtasar kimi zaman da geniş bir şekilde ele alınmıştır.
  Prof. Dr. Derya Örs editörlüğünde Doç. Dr. Suat Donuk tarafından tenkitli metni hazırlanan 3. Rükün için Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine Nr. 1358; Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hamidiye Nr. 913 ve Mısır Milli Ktp., Türkçe Yazmalar, Tarih-i Türkî Nr. 423 numaralardaki nüshalar kullanılmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00