Ahmed Yârî Kitaplari

AHMED YÂRÎ

Hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Kadı ve şairdir. Kadılık yapmış olması iyi bir eğitim aldığını göstermektedir. Hocazâde Abdullah’ın talebesidir.

Yârî Dîvânı, 2013 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.