Ali Sedâd Kitaplari

ALİ SEDÂD

19. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri olan Ali Sedâd (1857-1900), dönemin önemli tarihçilerinden biri olan Ahmed Cevdet Paşa’nın oğludur. Küçük yaşta Kur’ân okumayı öğrendi, Said Bey’den fizik ve kimya dersleri aldı. Galata Sarayı Sultânîsi, Mahrec-i Aklâm ve Hukuk Mektebi gibi önemli okullarda mantık hocalığı yaptı. 1857 yılında doğan Ali Sedâd, 1900 yılında 43 yaşında iken vefat etti ve Fâtih hazîresinde babasının yanına defnedildi.

Başlıca Eserleri: 1. Mîzânu’l-Ukûl 2. Kavâidü’t-Tahavvülât fî Harekâti’z-Zerrât 3. Hesâb-ı Tefâzulî ve Temâmî 4. Lisânü’l-Mîzân 5. Arûz-ı Osmânî

Mîzânu’l-Ukûl: Mantık ve Metodoloji, Başkanlığımız tarafından 2015 yılında yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)