Ali Şîr Nevâyî Kitaplari

  ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ

17 Ramazan 844 /9 Şubat 1441 tarihinde Herât’ta doğan Alî Şîr Nevâyî, daha yaşadığı dönemden itibaren şöhret bulmuş bir şahsiyettir. Timur hanedanına hizmet eden ve soyca Uygur bir ailenin çocuğu olarak doğan Nevâyî’nin kendisi de dönem dönem Hüseyin Baykara’nın hizmetinde bulunmuş, sohbet arkadaşlığı ise vefatına kadar devam etmiştir. Dostluk kurduğu ve etkilendiği diğer önemli şahsiyet ise İslâm âlimlerinden Abdurrahmân Câmî’dir. Dîvân, mesnevî, tezkire, biyografi gibi türlerde edebî, dinî, ahlâkî, tarihî eserler telif etmiştir. Hemen hemen her türde eser veren Alî Şîr Nevâyî, Çağatay Türkçesinin klasik dönemini yaşamasında büyük bir etkiye sahip olmuş ve bu etkisinden dolayı Çağatay Türkçesine Nevâyî Dili de denmiştir. Yazdığı eserlerle Osmanlı/Anadolu sahası edebiyatı için de çığır açıcı bir şahsiyet olmuştur. 4 Ocak 1501 tarihinde vefat eden Nevâyî, Kudsiyye Camii yanında yaptırdığı türbesine defnedilmiştir.