Ferîdî Kitaplari

 FERÎDÎ

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 18. yüzyılda yaşamış olması muhtemeldir.

Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız: Manzum Hâfız Dîvânı Tercümesi, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.