Kâdı Hüseyin b. Hasan Kitaplari

KÂDI HÜSEYİN B. HASAN

Hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Osmanlı kadısıdır. 936/1529 tarihinde hayatta olduğu bilinmektedir.

Letâ’ifü’l-Efkâr ve Kâşifü’l-Esrâr: Kâdı Hüseyin b. Hasan’ın Siyâsetnâmesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.