M. Muhyiddin Kitaplari

 M. MUHYİDDİN

Lüleburgaz İlave Alayı Komutanı Kaymakam Muhyiddin Bey’in (ö. 1900’den sonra) hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. 24 Mart 1874 tarihinde askerlik mesleğine giren Muhyiddin Bey hakkında günümüze ulaşan belgelerden kendisinin Lülebergos – Cisr-i Ergene İlave Alayı Kumandanı ile Kaymakam olduğu,  baba adının İbrahim ve memleketinin de Karahisâr olduğu bilinmektedir.