Mehmed Kâmil Kitaplari

MEHMED KÂMİL

Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliyye-i Şâhâne hocalarındandır. 19. yüzyılda yaşamıştır. Basılı ilk yemek kitabının müellifidir.

Melceü’t-Tabbâhîn: Aşçıların Sığınağı, 2015 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.