Muhammed Efendi Kitaplari

MUHAMMED EFENDİ

Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Eserinden öğrendiğimize göre usûl ve fürû ilimlerine hâkim, Arapçayı bu dilden çeviri yapabilecek kadar iyi bilen âlim bir şahsiyettir.

Sîretü’n-Nebî, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.