Mustafa b. İbrahim Kitaplari

MUSTAFA İBN İBRAHİM

Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Humbara Ocağı kâtiplerindendir. Babası ve kendisi uzun yıllar bu kurumda kâtiplik görevinde bulunmuşlardır.

Başlıca Eserleri: 1. Fenn-i Humbara

Fenn-i Humbara: Humbara ve Ateşli Silahlar, 2015 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.