Şâdî Meddâh Kitaplari

ŞÂDÎ MEDDÂH

İsmi Şâdî veya Şâzî olan yazar hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Fakat eserinin bir nüshasında Celâleddîn Bâyezîd’e takdim edildiği, eserin sonunda ise 1362 m. yılında kaleme alındığı bilgisi yer almaktadır.