Şevkî Çelebi Kitaplari

ŞEVKÎ ÇELEBİ

Hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Şehzâde Selim (Yavuz) Trabzon’da bulunduğu sıralarda lalalığını yapan ve Molla Fenârî soyundan gelen Şemsi Bey’in hizmetinde bulundu. Şemsi Bey’in ölümünden sonra Bursa’ya döndü ve Osman ve Orhan Gazi’nin türbedarlıklarını yaptı. Şevkî Çelebi, Bursa’da türbedarlığının yanı sıra sahaflık da yaptı. Oldukça uzun bir hayat sürdü.

Başlıca Eserleri: 1. Menâkıb-ı İshâk Kâzerûnî 2. Menâkıb-ı Emir Sultan 3. Süleymannâme Telhisi (nâ-tamam)

Menâkıb-ı İshâk Kâzerûnî: Ebû İshâk İbrâhîm Kâzerûnî’nin Menâkıbı, 2016 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.