Sultan Üçüncü Murad Kitaplari

SULTAN ÜÇÜNCÜ MURAD

5 Cemâziyelevvel 953’te (4 Temmuz 1546) babası II. Selim’in Saruhan sancak beyliği sırasında Manisa’da bulunduğu sırada Bozdağ yaylağında doğdu. Annesi Nurbânû Sultan’dır. Küçük yaşta iken Aydın-ili sancak beyliğine tayin edildi. Babasının vefat haberini Vezîriâzam Sokullu Mehmed Paşa ve annesi Nurbânû Sultan'dan alan III. Murad 8 Ramazan 982’de (22 Aralık 1574) tahta çıktı.  III. Murad dönemine damgasını vuran Osmanlı-Safevî mücadelesi dışında onun saltanatı boyunca özellikle devletin uzak sınırlarında ve Akdeniz’de yeni siyasî gelişmeler de oldu. On ikinci Osmanlı padişahı ve yetmiş yedinci İslam halifesidir. Uşşaki tarikatı mensubu olan III. Murad edip, alim ve hattat idi.  Kaynaklara göre ölümünden yirmi gün kadar önce soğuk algınlığı sebebiyle rahatsızlanan III. Murad (6 Cemâziyelevvel 1003 / 17 Ocak 1595)'te vefat etti ve Ayasofya hazîresine defnedildi.

Başlıca Eserleri: 1. Dîvân 2. Fütûhâtü’s-Siyâm 3. Esrârnâme

Murâdî Dîvânı, 2012 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.