EL-FEVÂİDÜ’L-HÂKÂNİYYE

 • Müellif : Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvânî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 145
  ŞİRVÂNÎ’NİN BİLİMLER TASNİFİ

  • Yayına HazırlayanAhmet Kamil Cihan ...[ve ötekiler]
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın TürüÇeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN978-975-17-4153-0
  • Boyut24 x 17 x 3,5
  • Yazma NüshasıSüleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin No. 321
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Döneminde aklî ve dinî ilimlerde uzmanlaşmış bir düşünür olan Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvanî (ö. 1036-1627), XVII. yüzyılda ilimlerin tanımı ve meselelerine dair Arapça olarak el-Fevâidü’l-Hâkâniyye adlı eserini yazmış ve dönemin sultanı I. Ahmed’e takdim etmiştir. Şirvânî, her ne kadar uzun zamana yayılan ilimler tasnifi projesinin ilk adımını Şirvan’da atmış olsa da, eserini, Safevîler’in baskılarından uzaklaşmak için geldiği İstanbul’da tamamlamaya muvaffak olmuştur. 
   Ebced hesabıyla Ahmet isminin sayısal değeri olan elli üçe denk getirmek için eserinde elli üç ilimden söz etmiş, tertibini ise kendi ifadesiyle sultanın ordularına göre yapmıştır. Buna göre Şirvânî; ilim ordusunun akıncısı ve öncüsü (mukaddime) olarak ilmin tanımı ve mahiyetini başa, yeniçeri ve kapıkulu hükmünde olan şer’î ilimleri merkeze (kalb), esas ordunun yardımcıları olarak edebî ilimleri sol tarafa, tımarlı sipahiler olan aklî ilimleri sağ tarafa, ordunun malzemesi ve zahiresi olan âdabu’l-mulûk ilmini ise sâka/artçı kısmına yerleştirmiştir.
  Eserin Arapça metni altı nüsha mukabele edilerek tahkik edilmiş, eserin içeriğindeki her bir ilim dalı alanındaki uzman isimler tarafından tercüme edilerek Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan editörlüğünde “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Yılı” armağanı olarak yayıma hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00