KİTÂBÜ'T-TELVÎHÂT

 • Müellif : Şihâbüddîn es-Sühreverdî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 174
  KİTÂBÜ’T-TELVÎHÂTİ’L-LEVHİYYE VE’L-ʿARŞİYYE: HİKMET PARILTILARI

  • Yayına HazırlayanAhmet Kamil Cihan - Salih Yalın
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN978-975-17-4422-7
  • Boyut24 x 17 x 3
  • Yazma NüshasıSüleymaniye Yazma Eser Ktp., Ragıp Paşa 1480
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslam düşünce tarihinde nazarî bilgi ile mistik tecrübeyi bir sistem içinde bir araya getirdiği için felsefe ile tasavvufun buluşma noktası olarak görülen İşrakî ekolün kurucusu Şihâbüddîn es-Sühreverdîʼnin (ö. 587/1191) en önemli eserlerinden biri olan Kitâbü’t-Telvîhât, filozofun kendi deyişiyle hikmetin temel konuları olan mantık, fizik ve metafiziğin birer bölüm halinde ele alındığı veciz bir eserdir. Sühreverdî, konuları işlerken Meşşaî çerçeveye sâdık kalmakla birlikte yer yer kendi görüşlerini de aktarmaktadır. İşrakîliğin temel metni olan Hikmetüʼl-İşrak için bir hazırlık olarak düşünülebilecek bu eserde Sühreverdî, uzun süre üzerinde kafa yorduğu bilgi problemini bir rüyasında nasıl çözdüğünü de anlatmaktadır. Eserin son kısımlarında tenasühün imkansızlığı, kötülük problemi, mutluluk, sûfîlerin yöntemleri gibi konuları da işleyen Sühreverdî, bu satırlarda keşf ve manevî tecrübeyi öne çıkaran İşrakî düşüncenin ipuçlarını vermektedir.
  Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Doç. Dr. Salih Yalın tarafından tercüme edilen Kitâbü’t-Telvîhât, Arapça tahkikli metinle yayına hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00