NUSRETÜ’L-HAMÎD - MİKYÂSÜ’L-AHLÂK

 • Müellif : Müşîr Nusret Paşa - Babanzâde Mustafa Zihni Paşa
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 182
  NUSRETÜ’L-HAMÎD ALÂ SİYÂSETİ’L-ABÎD - MİKYÂSÜ’L-AHLÂK: SÜLÛKÜ’L-MÂLİK TERCÜMELERİ

  • Yayına HazırlayanAli Adem Yörük
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Metin
  • Yayın Yılı2020
  • ISBN978-975-17-4566-8
  • Boyut24 x 17 x 2,1
  • Yazma NüshasıMatb. Âmire, İst. 1296; Âlem Matb., İst. 1315
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Abbâsîler devrinde kaleme alınan ve siyâsetnâme türünün özelliklerini içerisinde barındıran Şehabeddin Ahmed b. Muhammed b. Ebi’r-Rebî‘in Sülûkü’l-Mâlik adlı Arapça eseri Osmanlı sahasında oldukça rağbet görmüş ve Fatih Sultan Mehmed devrinden itibaren farklı zamanlarda Türkçeye tercüme edilmiştir. Aynı zamanda amelî hikmet kitabı olan Sülûkü’l-Mâlik’in hemen tamamında müşeccer/şematik bir ifade biçimi esas alınmıştır. Eserin Osmanlı son devrinde, Sultan II. Abdülhamid döneminde iki devlet adamı tarafından tercüme edilmesi de Müşir Nusret Paşa tarafından çevrilmiştir ve Nusretü’l-Hamîd alâ Siyâseti’l-Abîd adını taşımaktadır. Diğeri ise Babanzâde Mustafa Zihnî Paşa’ya ait olup Mikyâsü’l-Ahlâk adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Her iki tercümenin de kendine has üslûp özellikleri mevcuttur. 
  Doç. Dr. Özgür Kavak ve Doç. Dr. Hızır Murat Köse editörlüğünde yürütülen “İslâm Siyâset Düşüncesi Projesi” kapsamında Sülûkü’l-Mâlik’in söz konusu iki tercümesi, Dr. Ali Adem Yörük tarafından günümüz harflerine aktarılarak yayına hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00