TEKMİLETÜ’Ş-ŞAKÂİK FÎ HAKKİ EHLİ’L-HAKÂ’İK

 • Müellif : Fındıklılı İsmet Efendi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 212
  FINDIKLILI İSMET EFENDİ’NİN ŞAKÂ’İK ZEYLİ

  • Yayına Hazırlayanİsmail Yıldırım
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Metin
  • Yayın Yılı2021
  • ISBN978-975-17-4890-4
  • Boyut24 x 17 x 2,3
  • Yazma Nüshasıİstanbul Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 9290
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. On tabaka halinde düzenlenen eser, top­lam 521 biyografi içerir. Osmanlı döneminde birçok kez Türkçeye çevrilen eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’ye Taşköprîzâde’ninbıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller de yazılmıştır.
  Söz konusu zeyil silsilesinin son halkasını ise Fındıklılı İsmet Efendi’nin (ö. 1904) Tekmiletü’ş-Şakâ’ik fî Hakkı Ehli’l-Hakâ’ik adlı eseri teşkil etmektedir. Bu eser, Sultan I. Mahmud tabakasından (24. tabaka) müteşekkil olup 1143 (1730-31) - 1168 (1754-55) yılları arasında vefat eden 371 bilgin ve şeyhin biyografisini ihtiva etmektedir.
  Kurumumuz tarafından Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Ze­yilleri Projesi” kapsamında Tekmiletü’ş-Şakâ’ik, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 9290’da kayıtlı tek ve müellif nüshası esas alınarak yayıma hazırlanmıştır. Dil ve üslup özelliklerine dair değerlendirmeler ve eserden istifadeyi kolaylaştırmak için kitabın sonuna eklenen ayrıntılı dizinler ile birlikte eser okurların istifadesine sunulmuştur. 
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00