MİRKÂTÜ’L-VUSÛL İLÂ İLMİ’L-USÛL - MİR’ÂTÜ’L-USÛL FÎ ŞERHİ MİRKÂTİ’L-VUSÛL

 • Müellif : Molla Hüsrev
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 283
  MOLLA HÜSREV’İN FIKIH USÛLÜ

  • Yayına HazırlayanDavut İltaş
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2024
  • ISBN978-975-17-5883-5 (Tk)
  • Boyut24 x 17 x 7,5
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Fazıl Ahmed Paşa, Nr. 527
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslam düşünce tarihinde aklî ve şer‘î ilimlerin birleştiği bir ilim dalı olan fıkıh usûlü, Kitap ve Sünnet metinlerini konu edinen şerî ilimler arasında ortak bir dil ve zemin oluşturmak gibi önemli bir işleve sahiptir. İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren bu ilme yön veren temel metinler yazılmış, ardından bu metinler üzerine şerh ve hâşiye geleneği oluşmuştur. Molla Hüsrev’in yaşadığı dönem, fıkıh usûlü alanında bir yandan müstakil eserlerin yazılmaya devam ettiği, diğer yandan şerh ve hâşiye geleneğinin yaygınlaştığı geç klasik dönemdir.
  Osmanlı âlimleri tarafından fıkıh usûlü alanında yazılan müstakil eserler içerisinde en çok tutulanı, üzerine hâşiye türünden en çok çalışma yapılanı ve medreselerde uzun yıllar okutulanı hiç kuşkusuz Molla Hüsrev’in Mirkât ve Mir’ât adlı eserleri olmuştur. Bu metin ve şerh hâlen okunmakta ve okutulmaktadır. Dil olarak anlaşılması zor metinler olan Mirkât ve Mir’ât, üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla beraber, şimdiye kadar mütekâmil bir tahkik ve tercümeye konu olmamışlardır.
  Doç. Dr. Davut İltaş tarafından hazırlanan bu çalışmada Mirkât’ın müellife ait biri müstakil, ikisi Mir’ât nüshalarının başında yer alan üç nüshası ile Mir’ât’ın farklı tarihlerde yazılmış dört nüshası dikkate alınarak tahkik edilmiştir. Yapılan bu tahkik çalışması ile ortaya konulan metin, ek açıklamalar ile titiz bir şekilde Türkçeye tercüme edilmiştir.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00