KİTÂBÜ'T-TELVÎHÂT

 • Müellif : Şihâbüddîn es-Sühreverdî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 174
  KİTÂBÜ’T-TELVÎHÂTİ’L-LEVHİYYE VE’L-ʿARŞİYYE: HİKMET PARILTILARI

  • Yayına HazırlayanAhmet Kamil Cihan - Salih Yalın
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN.
  • Boyut24 x 17 x 3
  • Yazma Nüshası.
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslâm düşünce tarihinde nazarî bilgi ile mistik tecrübeyi bir sistem içinde bir araya getirdiği için felsefe ile tasavvufun buluşma noktası olarak görülen İşrâkî ekolün kurucusu Şihâbüddîn es-Sühreverdî’nin (ö. 587/1191) önemli eserlerinden biri olan et-Telvîhâtü’l-Levhiyye ve’l-Arşiyye, filozofun kendi deyişiyle hikmetin temel konuları olan mantık, fizik ve metafiziğin birer bölüm hâlinde ele alındığı veciz bir eserdir. İşrâkîliğin temel metni olan Hikmetü’l-İşrâk ile büyük ölçüde koşutluk arz eden bu eserinde Sühreverdî, kendine özgü tanım ve cisim anlayışın geliştirmekte, uzun süre üzerinde kafa yorduğu bilgi problemini bir rüyasında nasıl çözdüğünü anlatmaktadır. Eserin son kısımlarında tenasühün imkânsızlığı, kötülük problemi, mutluluk, sûfîlerin yöntemleri gibi konuları da işleyen Sühreverdî, bu satırlarda keşf ve mânevî tecrübeyi öne çıkaran İşrâkî düşüncenin ipuçlarını vermektedir.
  Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Doç. Dr. Salih Yalın tarafından tercüme edilen Kitâbü’t-Telvîhât, Arapça tahkikli metinle yayına hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00