MAKÂLÂTÜ’L-İSLÂMİYYÎN

 • Müellif : Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 165
  MAKÂLÂTÜ’L-İSLÂMİYYÎN VE İHTİLÂFÜ’L-MUSALLÎN: İLK DÖNEM İSLÂM MEZHEPLERİ

  • Yayına HazırlayanÖmer Aydın - Mehmet Dalkılıç
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın TürüÇeviri - Metin
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN978-975-17-4348-0
  • Boyut24 x 17 x 4,5
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Ayasofya, Nr. 2363, 2366
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Sünnî kelâm okulunun önemli kurucula­rından biri olarak kabul edilen Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî (ö. 324/935-36) Makâlâtü’l-İslâmiy­yîn isimli bu meşhur eserinde Müslümanlar arasında itikatla ilgili olarak ortaya çıkan farklı görüş ve mezhepleri ortaya koymaktadır. Eserin iki bölümden oluştuğunu söy­lemek mümkündür. Birinci bölümde Eş‘arî öncelikle Hz. Muhammed’in vefatının ar­dından hilâfet konusunda ortaya çıkan tartışmaları aktarır. Daha sonra Hâricîlerden Mu‘tezile’ye, Şia’dan Ehl-i Hadis’e Müs­lümanların bölündükleri fırkaları anlatır.
  Eş‘arî, ikinci bölümde ise kelâm meselelerini ele alır. Bu bölümde de cisim, cevher, araz, âlemin yaratılmış oluşu gibi konulardan Al­lah’ın sıfatları konularına kadar, bu mesele­ler hakkında Müslümanlar arasında ortaya çıkan farklı görüşleri nakleder. Bu yönüyle ilk dönem İslâm mezhepler tarihinin temel kaynaklarından biri olan eser, vazgeçilmez bir başvuru kitabıdır.
  Eser Prof. Dr. Ömer Aydın ve Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç tarafından tercüme edile­rek Arapça aslıyla birlikte yayına hazırlan­mıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00