TERCÜME-İ KİTÂBÜ'T-TA‘BîR

 • Müellif : Ahmed-i Dâ‘î
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 204
  RÜYA TABİRLERİ KİTABI

  • Yayına Hazırlayanİhsan Sabri Çebi
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Tenkitli Metin - Dizin
  • Yayın Yılı2021
  • ISBN978-975-17-4850-8
  • Boyut24 x 17 x 4
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Hekimoğlu Ali Paşa, 588
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Kitabü’t-Ta‘bîr Tercümesi Eski Anadolu Türkçesi döneminin öncü müelliflerinden Ahmed-i Dâî’ye aittir. Ta‘bîr-nâme-i Türkî adıyla da bilinen eser, rüya tabirleri hakkındadır. Aslı Arapça olan eserin yazarı olarak Ebû Bekr bin Abdullah El-Vâsıtî’nin ismi geçmektedir. Arapçadan Farsçaya çevrilmiş olan eseri, Germiyan Beyi Sultan II. Yakub’un isteğiyle Ahmed-i Dâî Türkçeye tercüme ederek II. Yakub’a sunmuştur. 264 bâbdan oluşan eser, Eski Anadolu Türkçesi döneminin ses ve şekil özelliklerini göstermesi bakımından önemli bir kaynaktır.
  Tercüme-i Kitâbü’t-Ta’bîr Dr. İhsan Sabri Çebi tarafından eserin bilinen iki nüshasından (Süleymaniye Ktp. Hekimoğlu Ali Paşa 588; Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet O. 26) hareketle ayrıntılı bir dizinle birlikte hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00