USÛLÎ DÎVÂNI

 • Müellif : Usûlî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 198

  • Yayına HazırlayanMustafa İsen
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Tenkitli Metin - Tıpkıbasım
  • Yayın Yılı2020
  • ISBN978-975-17-4732-7
  • Boyut24 x 17 x 2,7
  • Yazma NüshasıTopkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine, Nr. 931
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Akıncılık kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı Devletine özgü, Rumeli’de teşekkül etmiş dikkate değer bir askeri sistemdi. Akıncı beylerinin önde gelenlerinden Evrenosoğulları’nın bir anlamda başkenti olarak kurulan ve onların özel ilgisiyle büyüyen Vardar Yenicesi, bir askeri garnizon olma özelliği yanında giderek çok önemli bir eğitim ve kültür merkezi oldu. Burada doğan ve Vardar Yenicesi’nin kendine mahsus iklimi içinde yetişen çok sayıda şairden biri de Usûlî’dir (ö. 1538). Yenice’de tahsilini bitirdikten sonra tasavvufa meyletmiş, Mısır’a giderek İbrahim Gülşenî’ye intisâb etmiş, şeyhinin vefatından sonra memleketine dönerek Gülşenîliği Balkanlarda yaymaya çalışmıştır. Nesîmî çizgisinde tasavvuf neşveli şiirler yazan Usûlî’de sade, dervişâne ve samimi bir üslup görülmektedir.

  Orta hacimli bir dîvân olan Usûlî Dîvânı’nın bu neşrinde biri Farsça olmak üzere 5 kaside, 11 musammat, 152 gazel, 5 kıta, 109 beyitlik mi‘râciyye ile 273 beyitlik Yenice Şehrengizi yer almaktadır. Başka çalışmalarda Usûlî’ye isnad edilen 3 şiir ise Ekler kısmına alınmıştır.


  Prof. Dr. Mustafa İsen tarafından 18 nüsha ve bazı şiir mecmuaları değerlendirilerek tenkitli metni hazırlanan Usûlî Dîvânı için TSMK Hazine Nr. 931, Çorum İl Halk Kütüphanesi Feyzi Paşa Kitaplığı Nr. 2209/2, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Laleli Nr. 494/2, Bağdatlı Vehbi Nr. 1554/3, Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Manzum Nr. 31’de kayıtlı nüshalar esas alınan başlıca nüshalardır. Çalışmanın sonunda ise TSMK Hazine Nr. 931’deki nüshanın tıpkıbasımı yer almaktadır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00