MENÂKIB-I İBRÂHİM-İ GÜLŞENÎ

 • Müellif : Muhyî-i Gülşenî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 032

  • Yayına HazırlayanMustafa Koç - Eyyüp Tanrıverdi
  • Özgün DiliOsmanlıca
  • Yayın Türüİnceleme - Metin
  • Yayın Yılı2014
  • ISBN978-975-17-3719-9
  • Boyut16,5 x 23,5 x 2,3
  • Yazma Nüshası.
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  16. yüzyılın önemli simalarından ve edebi­yat-kültür hayatımızın velûd isimlerinden Muhyî-i Gülşenî’nin yazdığı eserlerden biri de şeyhi Ahmed Hayâlî’nin isteğiyle kaleme aldığı Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî adlı eser­dir. Hicrî 977’de başlayıp 1013’te bitirdiği eser, menâkıbnâme olmaktan ziyade bir ta­rih eseri niteliğindedir. Eser, İbrâhim Gül­şenî ve çevresindekilerin hayat hikâyeleriyle birlikte Akkoyunlular yönetimindeki Azer­baycan’dan Osmanlı yönetimindeki Mısır’a kadar siyasî, tarihî, dinî, sosyal ve etnik du­rum, meşhur kişiler, âlim ve şairler hakkın­da oldukça özgün bilgiler ihtiva eder. Ayrıca müellifin Osmanlı devlet adamlarıyla yakın temas içinde bulunması dolayısıyla eser Os­manlı tarihi açısından da önemlidir. Müellifi hakkında da bilgiler içeren eser, aynı müelli­fin Osmanlı’da ilk yapma dil olan Bâleybelen eserini yayımlayan Prof. Dr. Mustafa Koç ve Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi tarafından ten­kitli metin olarak hazırlanmıştır.
   
  Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî’nin yayına hazırlanmasında Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, 979 numarada kayıtlı nüsha esas alınmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00