MANTIK RİSÂLELERİ

 • Müellif : Ladikli Mehmed Çelebi... [ve ötekileri]
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 064
  MANTIK RİSÂLELERİ: 1- ZÜBDETÜ’L-BEYÂN, LADİKLİ MEHMED ÇELEBİ; 2- MANTIK RİSÂLESİ, İSMAİL FERRUH EFENDİ; 3- ÎSÂGÛCÎ TERCÜMESİ, MUSTAFA RÂŞİD B. AHMED EL-İSTANBULİ; 4- MEFHÛM-İ ÎSÂGÛCÎ, AHMED NAZÎF B. MEHMED B. HASAN; 5- MEFHÛM-I VELEDİYYE MİNE’L-ÂDÂB, AHMED NAZÎF B. MEHMED; 6- TERCEME-İ ÎSÂGÛCÎ Bİ-TATBÎKİ’Ş-ŞURÛH, MEHMED SÂDIK EŞ-ŞEHRÎ; 7- RİSÂLETÜ’L-MANTIK, MÜSTAKİMZÂDE SÂDEDDİN; 8- SUÂL-İ ÎSÂGÛCÎ, HAPUTLU HOCA İSHAK EFENDİ; 9- RİSÂLE-İ VAZ‘IYYE, MÜELLİFİ MEÇHUL

  • Yayına Hazırlayanİbrahim Çapak - Mesud Öğmen - Abdullah Demir
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri Yazı - Tıpkıbasım
  • Yayın Yılı2015
  • ISBN978-975-17-3822-6
  • Boyut16,5 x 23,5 x 4
  • Yazma Nüshası.
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslam düşüncesi tarihinde mantık bilimi üzerine yapılmış çalışmalar geniş bir araştırma sahası teşkil etmektedir. Sadece Aristoteles’in mantık eserleri üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında düşünce ve bilim faaliyetine aracılık eden disiplin olarak mantığın İslam düşünürlerince ne derecede benimsendiği ortaya çıkacaktır.
  İslam düşünce geleneğinin bir parçası olan Osmanlı düşünce tarihinde, pek çok bilim alanında olduğu gibi mantık alanında da telif, tercüme, şerh ve haşiye tarzında çalışmalar ortaya konmuştur. Bu çalışmada her biri mantık ve metodoloji disiplinleriyle ilgili olan Osmanlı entelektüellerinin Türkçe olarak kaleme aldıkları 9 adet eser yayına hazırlanarak okuyucunun istifadesine sunulmuş ve böyle bir alanın varlığına dikkat çekilmiştir.
  Yayına hazırlanmış olan Mantık Risaleleri adlı bu çalışma, Osmanlı mantık çalışmaları özelinde temsil değeri yüksek eserlerden meydana gelmektedir.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00