İSKENDERNÂME

 • Müellif : Ahmedî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 178

  • Yayına HazırlayanYaşar Akdoğan - Nalan Kutsal
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2019
  • ISBN978-975-17-4421-0
  • Boyut24 x 17 x 4,8
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Çelebi Abdullah Ef. Nr. 271
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İskendernâme, Ahmedî’ye şöhretini ka­zandıran en önemli eseri olmanın yanı sıra, Türk edebiyatında İskender’in hayatının ele alındığı ilk hikâye olması bakımından da önemlidir. Mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmış olan bu eserde, hayatı, seferleri, hü­kümranlığı hakkında birçok efsanenin dile getirildiği İskender’in hayatı dışında felsefe, siyaset, ahlâk, astronomi, tıp, İran ve Os­manlı tarihi gibi pek çok konuya yer veril­miştir. İçerdiği bu zengin malzeme sebebiyle İskendernâme sadece didaktik tarzda yazıl­mış bir mesnevî değil, aynı zamanda tarihî ve sosyal bilgileri de bünyesinde barındıran ansiklopedik bir eser hüviyetindedir.
  Efsaneleşen yaşamı kendinden sonraki krallar ve sultanlar için ilham kaynağı olan İskender’in hayatını konu edinen eserler ara­sında önemli bir yere sahip olan İskendernâ­me’nin Anadolu, İstanbul, Şiraz hatta Mısır Memlük sahasına kadar uzanan bir coğraf­yada çok sayıda nüshasının istinsah edilmesi gördüğü rağbetin bir sonucudur.
  İskendernâme Türk ve dünya kütüpha­nelerinde bulunan kırktan fazla yazmasının incelenmesi ve sağlam nüshalar üzerinden tenkitli metninin hazırlanması suretiyle Dr. Yaşar Akdoğan ve Yazma Eser Uzmanı Nalan Kutsal tarafından yayımlanmıştır.

  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00