ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ

 • Müellif : Yusuf Nâbî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 179

  • Yayına HazırlayanAbdulsamet Özmen
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Tenkitli Metin
  • Yayın Yılı2020
  • ISBN978-975-17-4564-4
  • Boyut24 x 17 x 3,5
  • Yazma NüshasıManisa İl Halk Kütüphanesi, Zeynelzade nr. 197
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Veysî adıyla şöhret bulan Üveys bin Mehmed’in (ö. 1038/1628) siyer alanında kaleme aldığı Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi’râc adlı eseri Siyer-i Veysî ismiyle tanınmış ve söz konusu çalışma Osmanlı sahasında pek çok müellifi de etkilemiştir. Bunlarda biri 17. ve 18. yüzyılın büyük şairlerinden Yûsuf Nâbî’dir. Nâbî (ö. 1124/1712) adı geçen siyeri kaldığı yerden tamamlama işine girişmiş; ilki Bedir Gazâsı’ndan (2/624) Benî Kaynukâ Gazvesi’ne, ikincisi de bu tarihten Mekke’nin fethine kadar (8/630) olmak üzere iki ayrı Zeyl kaleme almıştır. Zeyl-i Siyer-i Veysî adıyla bilinen bu iki tarihte âyetlerin sebeb-i nüzûlleri, yabancı hükümdarlara gönderilen mektuplar ve bazı önemli hâdiseler de işlenmiştir. 
  Abdulsamet Özmen tarafından Manisa İl Halk Kütüphanesi, Zeynelzade nr. 197’de kayıtlı nüsha esas alınarak tenkitli metin şeklinde yayına hazırlanan Zeyl-i Siyer-i Veysî, aynı zamanda Osmanlı sahasındaki süslü nesirin önde gelen örneklerinden biri olması bakımından da önemlidir.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00