TERCÜME-İ TEVÂRÎH-İ MÜLÛK

 • Müellif : Fenâyî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 180
  NEVÂYÎ’NİN FARS HÜKÜMDARLARI TARİHİ

  • Yayına HazırlayanHilal Oytun Altun
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Tenkitli Metin - Dizin
  • Yayın Yılı2020
  • ISBN978-975-17-4517-0
  • Boyut24 x 17 x 2
  • Yazma NüshasıSüleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih nr. 4267
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Türk dil ve edebiyat tarihinin en büyük şahsiyetlerinden olan  Ali Şîr Nevâyî’nin (ö. 906/1501) 15. asrın sonlarında Çağatay Türkçesiyle kaleme aldığı Tevârîh-i Mülûk-i Acem, yazılışının üzerinden yüz yıl geçmeden Fenâyî tarafından Osmanlı Türkçesine aktarılmıştır. Nevâyî'nin yazmayı planladığı dünya tarihinin ikinci bölümünü oluşturan eser; Hz. Âdem’den, Hz. Ömer’in hilafet devrinde Sâsânîlerin yıkılışına kadar İran'da hüküm sürmüş hanedanları konu almaktadır. Pîşdâdîler, Keyânîler, Eşkânîler ve Sâsânîler olarak dört tabakaya taksim edilen ve tarihî şahsiyetler ansiklopedisi şeklinde düzenlenmiş olan eseri Fenâyî, her bakımdan aslına oldukça sadık bir şekilde Osmanlı Türkçesine aktarmıştır.
  Türk ve dünya kütüpha­nelerinde yedi yazma, bir matbu nüshası bulunan Tercüme-i Tevârih-i Mülûk’ün tenkitli metni neşir için esas kabul edilen üç nüsha mukayese edilerek geniş bir dil incelemesi ve ayrıntılı bir dizin-sözlükle birlikte Dr. Hilal Oytun Altun tarafından hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00