EL-MÜMTİ‘ FÎ ŞERHİ’L-MUKNİ‘

 • Müellif : İbnü’l-Hâim
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 229
  CEBİR BİLİMİNDE FAYDA VE İKNÂ

  • Yayına HazırlayanElif Baga
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2021
  • ISBN978-975-17-5137-9
  • Boyut24 x 17 x 2,3
  • Yazma NüshasıChester Beatty Library, Ar. 3881/1
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İbnü’l-Hâim olarak bilinen Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. İmâd el-Karâfî el-Mısrî Kahire’de doğup büyümüş, eğitimini de burada almıştır. Daha sonra Kudüs’e giden İbnü’l-Hâim vefat edinceye kadar Sâlihiyye Medresesi’nde ders vermiştir. Birçok eser kaleme alan müellifin en önemli eserlerinden birisiel-Mukni‘ ismini verdiği cebir kasidesidir.
  Elli dokuz beyitlik bu kasideye hem bizzat müellif hem de başka matematikçiler tarafından çeşitli şerhler yazılmıştır. Müellifin yazdığı şerhler arasından el-Mümti‘ fî Şerhi’l-Mukni‘ daha çok tutulmuştur. Dört bölümden oluşan bu şerhte öncelikle bilinmeyen türler, isimleri ve üsleri incelenmiş; peşinden gelen iki fasılda, bunlarda dört işlem ve altı cebirsel denkleme yer verilmiştir. Sonunda ise denklemlerin nasıl ele alınacağı ve örneklerine değinilerek kitap bitirilmiştir. Hem cebrin meselelerinin büyük çoğunluğunu ihtiva etmesi hem de cebir tarihine ve tartışmalarına dair verdiği bilgilerle ansiklopedik bir eser hüviyetine bürünmesi el-Mümti‘yi önceki eserlerden ve benzerlerinden ayırmış, ön plana çıkarmıştır.
  Dr. Öğretim Üyesi Elif Baga tarafından yayına hazırlanan eserde Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa Koleksiyonu 2706 ve Chester Beatty Library Ar. 3881/1 numaralı nüshalar esas alınmıştır. 

  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00