EL-EŞBÂH VE’N-NEZÂİR

 • Müellif : İbn Nüceym
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 230
  HANEFÎ FIKHININ ESASLARI

  • Yayına HazırlayanOsman Bayder
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri - Eleştirmeli Metin
  • Yayın Yılı2022
  • ISBN978-975-17-5175-1
  • Boyut24 x 17 x 5,2
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Fazıl Ahmed Paşa, Nr. 536
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslam medeniyetinin önde gelen ilmî disiplinlerinden biri olan fürû-i fıkıh alanında yazılmış en meşhur ve etkili kitaplardan biri İbn Nüceym’in (ö. 970/1563) el-Eşbâh ve’n-Nezâir adlı eseridir. Fıkhî hükümlerin dayandığı küllî kaideleri ortaya koymanın yanı sıra fıkhî meselelerin birbirine benzeyen yönlerini ve aralarındaki temel farklılıkları bir araya getiren Eşbâh literatürünün zirve eseridir. Usûl ile fürû ilminin birleştiği temel eserlerden olup usûlün, fürû açısından nasıl bir işlev gördüğünü, fıkhî meselelerin temel gerekçelerini ve fıkıh mantığını göstermesi açısından önem arz etmektedir.
  el-Eşbâh ve’n-Nezâir’in yazarı İbn Nüceym, Şâfiî fakihlerin yoğunlukta olduğu Mısır coğrafyasında doğup Mısır Hanefiliği çerçevesinde eğitimini tamamladıktan sonra Mısır Hanefiliğinin en meşhur âlimlerinden ve önderlerinden olmuştur. Mısır Hanefî çevresindeki bilgi birikimini sonraki literatüre eserleri ve öğrencileri vasıtasıyla taşıyan çok önemli bir âlimdir. İbn Nüceym, çoğunluğu fürû fıkıh ve usûl olmak üzere birçok risâle, şerh ve hâşiye kaleme almış olup yapmış olduğu bu çalışmalar sonraki literatürde özellikle de Osmanlı coğrafyasında şerh, haşiye, ta‘lik ve tercüme gibi farklı formlarda çalışmalara konu olmuştur.
  Bu çalışmada İbn Nüceym’in en önemli eseri olan el-Eşbâh ve’n-Nezâir, Doç. Dr. Osman Bayder tarafından Türkiye’de bulunan yazma nüshaları dikkate alınarak tahkik edilmiş ve hazırlanan bu tahkikli metin üzerinden tercümesi yapılmıştır. Eserin ilmî kriterlere uygun tahkik ve tercümesi ilk defa yapılmış olup Türkiye’de yapılacak olan Hanefilik çalışmalarına ciddi katkılar sunacaktır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00