ÎZÂHU’L-EŞBÂH

 • Müellif : Süleyman Sırrı Efendi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 231
  EL-EŞBÂH VE’N-NEZÂİR TERCÜME VE ŞERHİ

  • Yayına HazırlayanNecmettin Azak - Hüseyin Örs - Şaban Kütük
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Metin
  • Yayın Yılı2022
  • ISBN978-975-17-5185-0 (Takım)
  • Boyut24 x 17 x 9,2
  • Yazma NüshasıBeyazıt YEK, Veliyyüddin Efendi Nr. 3963-3967
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Fürû fıkhın en önemli alt dallarından biri olan kavâid literatüründe kaleme alınmış en meşhûr ve etkili eserlerden biri İbn Nüceym’in(ö. 970/1563)el-Eşbâh ve’n-Nezâir adlı eseridir. Fıkhî hükümlerin dayandığı küllî kaideleri ortaya koymanın yanı sıra fıkhî meselelerin birbirine benzeyen yönlerini ve aralarındaki temel farklılıkları bir araya getiren Eşbâh literatürünün zirve eseridir. Usûl ile fürû ilminin birleştiği temel eserlerden olup usûlün, fürû açısından nasıl bir işlev gördüğünü, fıkhî meselelerin temel gerekçelerini ve fıkıh mantığını göstermesi açısından önem arz etmektedir.
  İbn Nüceym, Mısır Hanefîliğinin bilgi birikimini sonraki literatüre eserleri ve öğrencileri vasıtasıyla taşıyarak mezhep içerisinde el-Eşbâh üzerine yeni bir literatürün doğmasına vesile olmuştur.El-Eşbah üzerine çoğu Osmanlı uleması tarafından kaleme alınan pek çok şerh, haşiye, talik ve tertib çalışması bulunmaktadır. Son dönem Osmanlı ulemasından Beyazıt dersiâmı Süleyman Sırrı Efendi’nin (ö. 1931) Darülfünûn’daki Mecelle derslerine yardımcı olmak üzere kaleme aldığı Îzâhu’l-Eşbâh adlı tercüme ve şerhi de eserin Osmanlı ilmî muhitindeki önemini göstermektedir.
  Süleyman Sırrı Efendi’nin en az on yıllık emeğinin ürünü olarak beş cilt halinde hazırlanan bu tercüme ve şerhin müellif nüshası Beyazıt Yazma Eser Ktp., Veliyüddin Efendi 3963-3967 demirbaş numaralarında bulunmaktadır. Bu çalışmada müellif hatlı tek nüshası dikkate alınarak Prof. Dr. Abdullah Kahraman editörlüğünde Dr. Necmettin Azak, Hüseyin Örs ve Şaban Kütük tarafından hafif transkripsiyon ilkeleri çerçevesinde latinizasyonu yapılmıştır. 
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00