ENSÂBÜ’L-EŞRÂF (3. CİLT)

 • Müellif : Belâzürî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 233
  İSLAM TARİHİNDE ÖNCÜ ŞAHSİYETLER (3. CİLT: ABDÜŞEMS)

  • Yayına HazırlayanAdnan Demircan
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri
  • Yayın Yılı2022
  • ISBN978-975-17-4747-1 (Tk)
  • Boyut24 x 17 x 4
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Reisülküttab, nr. 597
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Tarihçi, nesep bilgini, şair ve edip Ahmed b. Yahya el-Belâzürî el-Bağdâdî miladi 9. yüzyılda yaşamıştır. Fârisî olduğu düşünülen müellifin günümüze gelebilen iki eserinden biri olan Ensâbü’l-Eşrâf; Câhiliye devri, Hz. Peygamber’in hayat ve şahsiyeti, Hulefâ-yi Râşidîn ve Emevîler ile Abbâsîler’in ilk dönemi için önemli bir kaynaktır. Müellifin kendisi de Abbasî halifelerinden bazılarıyla mülâkî olmuş, onlarla iyi ilişkiler kurup yakın çevrelerinde bulunmuştur. İleri gelenler anlamındaki ‘‘eşrâf’’ kelimesini Belâzürî de yaşadığı dönemdeki manasıyla kullanmış, eserinde siyaset ve ilim sahalarında dikkate değer kimselere yer vermiştir. Kabile ilişkilerine ve bunların sosyal ve siyasi etkilerine dair mülahazaların da yer aldığı Ensâbü’l-Eşrâf, siyasi tarih için olduğu kadar İslam kültür ve medeniyet tarihi için de önemli bir kaynaktır.
  ‘‘Abdüşems’’ alt başlığını taşıyan Ensâbü’l-Eşrâf’ın üçüncü cildi, Muâviye ve oğlu Yezîd devri olayları ile Hz. Osman’ın çocuklarından bahseder ve Muhtar b. Ebû Ubeyd es-Sekafî öldürülmesi ile son bulur. Bu cilt, Prof. Dr. Adnan Demircan editörlüğünde, Prof. Dr. Musa K. Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vehbi Şahinalp tarafından tercüme edilmiştir. Tercümede Ensâbü’l-Eşrâf’ın bilinen eksiksiz tek nüshası olan Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab bölümü, 597-598 numaralarda kayıtlı olan nüshalarının yanı sıra Muhammed Hamidullah’ın neşrettiği siyer kısmı, Beyrut Alman Doğu Araştırmaları Enstitüsü neşri ile Süheyl Zekkâr ve Riyâd Ziriklî neşirlerinden yararlanılmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00