İHLÂS SÛRESİ TEFSİRİ VE ŞERHLERİ

 • Müellif : İbn Sînâ
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 240

  • Yayına HazırlayanAhmet Faruk Güney
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Eleştirmeli Metin - Çeviri
  • Yayın Yılı2022
  • ISBN978-975-17-5352-6
  • Boyut24 x 17 x 2,8
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Şehid Ali Paşa, Nr. 321
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslam felsefe geleneğinin en büyük isimlerinden biri olan ve ortaya koyduğu özgün sistemiyle kendisinden sonra gelen düşünürleri etkileyen İbn Sînâ (ö.428/1037), gelenekteki mümtaz konumu sebebiyle eş-Şeyhu'r-Reîs olarak şöhret kazanmıştır. Mantık, tabîi ve riyâzî ilimler, metafizik, tıp, ahlak gibi birçok ilmî disiplinde eser veren İbn Sînâ, çeşitli sûreler ve âyetler üzerine müstakil tefsirler yazmıştır. Bu tefsirlerden biri olan İhlâs Sûresi Tefsiri’ndeİbn Sînâ, âyetleri felsefî terminolojiyle  ve metafizik sistemiyle tamamen uyumlu bir şekilde yorumlamıştır. İbn Sînâ'nın bu eseri, felsefî bir tefsir olmasının yanında İhlâs sûresi üzerine yazılmış ilk müstakil tefsir olma özelliği taşımaktadır. İbn Sînâ’nın tefsiri, ilmî muhitlerde ilgi görmüş; birçok âlim tarafından üzerine şerh ve hâşiye yazılmıştır.  Yayına hazırlanan bu çalışma, İbn Sînâ’nın telif ettiği İhlâs Sûresi Tefsiri ve bu tefsir üzerine Celâleddîn Devvânî (ö.908/1502), Ahmed el-Maraşî ed-Debbâğî (ö.1165/1752), Ebû Sa‘îd Mehmed el-Hâdi̇mî (ö.1176/1762), Ebu’l-Kasım Muhammed Abdurrahman (ö.20.yy?), Ahmet Hamdi̇ Akseki̇ (ö.1951) ve meçhul bir müellif tarafından yazılmış şerhlerden ve hâşiyelerden oluşmaktadır.  
  Dr. Ahmet Faruk Güney tarafından İhlâs Sûresi Tefsiri ve bu tefsir üzerine yazılan şerh ve hâşiyelere dair inceleme yapılmış, eserlerin çeşitli yazma eser kütüphanelerinde yer alan nüshaları esas alınarak tahkikli metinleri hazırlanmış ve hazırlanan bu tahkikli metinler üzerinden çevirileri yapılmıştır. Eser, İhlâs Sûresi Tefsiri ve Şerhleri adıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları tarafından okura sunulmuştur. 
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00