ALİ EMÎRÎ DÎVÂNI

 • Müellif : Ali Emîrî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 203

  • Yayına HazırlayanSadık Yazar - Mustafa Uğurlu Arslan
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Metin
  • Yayın Yılı2020
  • ISBN978-975-17-4749-5
  • Boyut24 x 17 x 5,9
  • Yazma NüshasıMillet Ktp., Ali Emiri Manzum Nr. 37, 38, 39
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Ali Emîrî Efendi (1858-1924), Türk kültür tarihine yaptığı hizmetler ve ardından bıraktığı eserler sayesinde, adını ölümsüz kılmayı başarmış önemli isimdir. Osmanlı’nın en uzun yüzyılında, maddi ve maddi olmayan kültür varlıklarına yönelik şuurun çok zayıfladığı bir ortamda Ali Emirî, kadim Türk kültürün bir hazinesi durumunda olan Dîvânu Lügâti’t-Türk isimli eseri yok olmaktan kurtarmıştır. Büyük fedakârlıklar gösterip hayatı boyunca edindiği kıymetli yazma ve matbu kitaplardan nitelikli bir kütüphane oluşturup bunu milletine hediye ve emanet etmiş müstesna şahsiyetlerden birisidir.
  Ali Emîrî Efendi, Osmanlı hanedanına mensup şair padişah ve şehzadelerin şiirlerine yazdığı tahmis ve tesdisler yanında; 52 kaside, 137 tarih manzumesi, 895 gazel, 90 civarında musammat ihtiva eden hacimli bir Dîvân’a da sahiptir. Bu çalışma Ali Emîrî Efendi’nin, dağınık halde bulunan bu Dîvân’ının neşrinden oluşmaktadır. Çalışmanın başında, neşri yapılan bu Dîvân’ı anlamlandırmak ve tarihsel konumlandırmasını yapmak amacıyla, çıkardığı dergiler de dâhil olmak üzere bizzat kendi eserleri, biyografisi bağlamında dikkatli bir şekilde okunup taranıp hayatı, şahsiyeti ve eserlerine dair bilgiler verilmiştir. Prof. Dr. Günay Kut’un editörlüğünde Prof. Dr. Sadık Yazar ve Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan tarafından neşre hazırlanan Dîvân’da, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Manzum Nr. 37, 38, 39’da kayıtlı nüshalar esas alınmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00