EL-IKDU'L-MANZÛM FÎ ZİKRİ EFÂZILİ'R-RÛM

 • Müellif : Ali. b. Bâlî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 104
  ALİ B. BÂLÎ’NİN ŞAKÂ’İK ZEYLİ

  • Yayına HazırlayanSuat Donuk
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Eleştirmeli Metin - Çeviri
  • Yayın Yılı2018
  • ISBN978-975-17-4101-1
  • Boyut24 x 17 x 4
  • Yazma NüshasıManisa Yazma Eser Kütp., no. 45 Hk 1348/1
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. Taşköprîzâde’nin vefatından sonra bu eser defalarca Osmanlı Türkçesine tercüme edildiği gibi esere onun bıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller de yazılmıştır. 
  eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’ye ilk Arapça zeylini Âşık Çelebi (ö. 979/1572) yazmıştır. Söz konusu esere yazılan ikinci Arapça zeyl ise yine aynı devir âlimlerinden Ali b. Bâlî’ye (ö. 992/1584) aittir.  Eser el-Ikdu’l-Manzûm fî Zikri Efâzıli’r-Rûm adını taşımaktadır.
  Kurumumuz tarafından Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Ze­yilleri Projesi” kapsamında yayınlanan el-Ikdu’l-Manzûm üç ana bölüm ve 12 tabakadan oluşmaktadır. Tabaka adları biyografisi yazılan ulema ve meşayıhın vefat tarihlerinde tahtta olan Osmanlı hükümdarının ismine ve tahta oturuş sırasına göre tanzim edilmiştir. 40 biyografi Sultan II. Selim devrine, 33 biyografi Sultan III. Murad devrine ve 23 biyografi de Kanuni Sultan Süleyman devrine ait olmak üzere toplamda 96 kişi tanıtılmıştır. Doç. Dr. Suat Donuk tarafından yazma nüshalar esas alınarak hazırlanan çalışmanın eser editörlüğünü Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu üstlenmiştir.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00