TERCÜME-İ ŞAKÂ’İK-İ NU‘MÂNİYYE

 • Müellif : İbrahim b. Ahmed el-Amâsî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 218
  AMÂSÎ’NİN ŞAKÂ’İK TERCÜMESİ

  • Yayına HazırlayanGökhan Alp
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Tenkitli Metin
  • Yayın Yılı2021
  • ISBN978-975-17-5031-0
  • Boyut24 x 17 x 3,3
  • Yazma NüshasıMillet YEK, Ali Emirî Tarih Nr. 727
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. On tabakada biyografiler ölüm tarihlerine göre sıra­lanarak verilmiştir. Ulema arasında dönemin düşünür ve hekimleri de yer almıştır. Eserde şahısların öğrenimleri, mesleki kariyerleri, ta­lim ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra eserlerine de yer verilmiştir.
   
  Şakâik Arapça olduğu için Taşköprîzâde’nin vefatından sonra eserin Osmanlı sahasında bazı tercümeleri gerçekleşmiştir. Bunlardan biri İbrahim b. Ahmed el-Amâsî’ye (ö. 1590’dan sonra) aittir. Ulema sınıfından olan İbrahim Amasî Amasya’da kadı iken bu tercümesini tamamlamıştır. Mütercim gerekli gördüğü yerlerde kendisi de tercümeye katkıda bulunmuştur. Eserde 367’si âlim, 153’ü mutasavvıf olmak üzere toplam 520 kişinin biyografisine yer verilmiştir.
   
  Dr. Gökhan Alp tarafından yayına hazırlanan eserde Millet Kütüphanesi Ali Emirî Tarih 727 ve Ankara Millî Kütüphanesi 06 Hk 3260 numaradaki nüshalar esas alınmıştır.  
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00