ZEYL-İ ŞAKÂ’İK

 • Müellif : Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb Efendi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 086
  UŞŞÂKİZÂDE’NİN ŞAKÂ’İK ZEYLİ

  • Yayına HazırlayanRamazan Ekinci
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Metin
  • Yayın Yılı2017
  • ISBN978-975-17-3917-9
  • Boyut24 x 17 x 6
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Hafid Efendi, No. 242
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. On tabakada top­lam 521 biyografi ölüm tarihlerine göre sıra­lanarak verilmiştir. Ulema arasında dönemin düşünür ve hekimleri de yer almıştır. Eserde şahısların öğrenimleri, mesleki kariyerleri, ta­lim ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra eserlerine de yer verilmiştir.
  Taşköprîzâde’nin vefatından sonra esere onun bıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller yazılmıştır. Bunların ilki Nev‘îzâde Atâyî’nin (ö.1045/1635) Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmile­ti’ş-Şakâ’ik adlı eseri, diğeri ise Uşşâkîzâde­ Seyyid İbrahim Hasîb’in (ö. 1724) Zeyl-i Şakâ’ik’ıdır.
  Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Ze­yilleri Projesi” kapsamında yayınlanan Uşşâkîzâde’nin yazdığı zeyil Atâyî zeylinin kaldığı 1042/1633 yılından, 1106/1695 yılına kadar gelmektedir. 561 âlim, şeyh ve devlet adamının biyografisinin yer aldığı eser Nev‘îzâde’nin vefatıyla yarım kalan IV. Murad devrinin (17. Tabaka) tekmiliyle başlar ve II. Ahmed devrinde (21. Tabaka) vefat etmiş müderris ve tarikat büyüklerinin hâl tercümeleriyle son bulur. Eser, Dr. Ramazan Ekinci tarafından Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi, no. 242’de kayıtlı müellifin müsvedde nüshası esas alınarak yayına hazırlanmıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00