MİFTÂHU’L-VÜSÛL

 • Müellif : Şerîf et-Tilimsânî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 252
  MİFTÂHU’L-VÜSÛL İLÂ BİNÂİ’L-FÜRÛ‘ ALE’L-USÛL: FIKIHTA USÛL FÜRÛ İLİŞKİSİ

  • Yayına HazırlayanAbdurrahim Bilik
  • Özgün DiliArapça
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri - Metin
  • Yayın Yılı2023
  • ISBN978-975-17-5590-2
  • Boyut24 x 17 x 2
  • Yazma Nüshası.
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Muhammed b. Ahmed et-Tilimsânî (ö. 771/1370), Cezayir-Tunus dolaylarında yaşamış çok yönlü bir âlim ve Mâlikî fakihi olup mantık ile felsefenin Kuzey Afrika-Endülüs hattında gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Şerîf et-Tilimsânî, siyasi anlamda istikrarsız ancak ilmî gelişmelerin çok velûd olduğu bir ortamda, Merînîlerin Sultanı Ebû İnân Fâris ile sıkı ilişkiler kurmuş ve çocuklarının hocası olmuştur. Tilimsân’ın ilim ve kültür merkezi olmasında katkıları büyüktür. Genellikle mantık ve usûl alanına dair eserler kaleme alan Tilimsânî’nin şüphesiz en önde gelen çalışması Miftâhu’l-Vüsûl ilâ Binâi’l-Fürû‘ ale’l-Usûl adlı kitabıdır.
  Bu eser; fürû-i fıkıh ile usûl-i fıkhın irtibatını kurmak, mezhepler arasındaki fürû ihtilâflarının usûldeki karşılığını göstermek ve bu konuda birtakım genel kurallara ulaşmak amacıyla kaleme alınan, fıkıh kitapları arasında ayrı bir tür olarak kabul edilen “tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-usûl” edebiyatının Mâlikî fakihlerce kaleme alınmış en önemli örneğidir. Fıkıh usûlü sistematiği üzerine kaleme alınan eser, mezheplerin fürû fıkıh üretme ilkelerini göstermesi açısından dikkate değerdir. Miftâhu’l-Vüsûl aynı zamanda bir usûl-i fıkıh çalışması olup sistematik açıdan da kendine özgü yönleri bulunmaktadır.
  754/1354’te telifi tamamlanan bu kitap, yazıldığı günden itibaren Doğu ve Batı İslâm dünyasında rağbet görmüş, medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Dr. Abdurrahim Bilik, Miftâhu’l-Vüsûl’ü Ali Ferkûs’un tahkiki ile Sûsî’nin şerhini dikkate alarak Türkçeye tercüme etmiştir. 
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

  Miftāh al-Wusūl

  Author:  Muhammad b. Ahmad al-Sharif al-Tilimsānī

  Translation: Abdurrahim Bilik

  Publication Date: 2023

  Original Language: Arabic

  Muhammad b. Ahmad al-Tilimsānī (d. 771/1370), who lived on the Algeria-Tunisia line, was a Mālikī jurist and a versatile scholar who played an important role in the development of logic and philosophy in North Africa and Andalusia. Sharīf al-Tilimsānī established close relations with the Sultan of the Merīnids, Abū Inān al-Fāris, and became the teacher of his children in a period of political instability but intense scholarly developments. He contributed greatly to Tilimsān's process of becoming a center of science and culture. Tilimsānī generally wrote works on logic and usūl; his most prominent work is undoubtedly Miftāh al-Wusūl ilā Binā’ al-Furū‘ alā al-Usūl.

  This work was written to establish the connection between furu‘ al-fiqh (branches of jurisprudence) and usūl al-fiqh (principles of jurisprudence), to demonstrate the correspondence of furu‘ conflicts between sects in usūl, and to reach some general rules in this regard. It is also the most important example of the literature of "takhrīj al-furū‘ alā al-usūl", which is considered a separate genre among fiqh books, written by Mālikī jurists. This work, which was written on the systematics of usūl al-fiqh, is noteworthy for demonstrating the principles of the sects in producing furu‘ al-fiqh. The work is also a work of usūl al-fiqh and has its own unique aspects in terms of systematics.

  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00